ĐOÁN ĐẲNG CẤP VANG PHÁP QUA NHÃN CHAI

Trên nhãn các chai vang luôn ghi các thông tin về nhà sản xuất, tên gọi… và đặc biệt là những xếp hạng bắt buộc do nhà nước quy định. La Bodega xin giới thiệu về những nội dung đó trong bài viết dưới đây.

AOC, Vin de pays, Vin de table, Cru,… là những xếp hạng bắt buộc phải được in trên bất kỳ chai rượu vang nào đến từ Pháp.

AOC, Vin de pays, Vin de table, Crus,… là những xếp hạng dùng để phân chia các loại rượu vang thành các cấp khác nhau. Và nhãn in trên bất kỳ chai rượu nào cũng phải nêu được mức xếp hạng của nó.

Về cơ bản, rượu vang được chia thành hai nhóm chính. Một là nhóm vang có chỉ dẫn địa lý (IG – Vin Avec Indication Géographique). Kém cao cấp hơn là nhóm vang không có chỉ dẫn địa lý (VSIG – Vin Sans Indication Géographique).

Chẳng hạn thông qua nhãn của hai chai rượu vang dưới đây, người ta có thể biết rằng, chai rượu vang bên trái đến từ Cairanne, nghĩa là thuộc nhóm IG (rượu có chỉ dẫn địa lý). Chai còn lại là vang bàn, thuộc nhóm VSIG (rượu không có chỉ dẫn địa lý).

Phân loại rượu nhóm IG và VSIG
Phân loại rượu nhóm IG và VSIG

Tuy nhiên, sự phân loại còn chi tiết hơn trong mỗi nhóm. Cụ thể, nhóm VSIG chỉ bao gồm một loại xếp hạng là loại Vins de Table (vang bàn). Đây là cấp độ thấp nhất của vang Pháp. Loại vang này làm từ những loại nho tạp và những vườn nho mới cho thu hoạch mà chất lượng nho còn kém. Do đó, thường chỉ uống được trong vòng 6 tháng đến tối đa 12 tháng vì sau đó vang bắt đầu xuống cấp và hư. Loại vang này thường không ghi năm thu hoạch nho và loại nho trên nhãn chai mà chỉ ghi dung tính và nồng độ, bởi vậy không loại nho nào bị cấm dùng trong khi sản xuất loại rượu vang này.

Khác với nhóm VSIG, nhóm IG được chia thành nhiều loại khác nhau, theo cấp độ giảm dần lần lượt là AOC, AOVDQS và Vins de Pays.

Xếp hạng các loại vang Pháp trong nhóm có chỉ dẫn địa lý (IG)
Xếp hạng các loại vang Pháp trong nhóm có chỉ dẫn địa lý (IG)

Cao cấp nhất là loại AOC (hay Appellation d’Origine Contrôlée, có nghĩa là các loại vang chất lượng cao có nguồn gốc xuất xứ đã được kiểm định). Đây là loại vang được kiểm soát chặt chẽ về điều kiện sản xuất, luật lệ liên quan đến việc trồng nho (giống nho, năng suất).

AOVDQS (Vins d’Appellation d’Origine – Vins Délimités de Qualité Supérieure, các loại vang chất lượng cao có nguồn gốc xuất xứ), là cấp trung gian đứng giữa các loại vang ít tên tuổi và các loại vang AOC.

Cuối cùng, các loại vang Vins de Pays ( (vang quốc gia) thường được kiểm soát kém chặt chẽ hơn các loại vang AOC và AOVDQS và các nhà sản xuất loại vang này thường được tự do hơn trong việc lựa chọn giống.

Thay đổi tên gọi xếp hạng rượu vang kể từ tháng 8/2009

Tuy nhiên, kể từ tháng 8/2009, Liên minh châu Âu (EU) quyết định có một số thay đổi trong việc gọi tên các nhóm phân loại trên. Chẳng hạn, AOC chuyển thành AOP (Appellation d’Origine Protégée-chứng nhận nguồn gốc đã được bảo hộ). Vins de Pays chuyển thành IGP (Indication Géographique Protégée – chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ). Không còn nhóm AOVDQS, thay vào đó phải được xếp vào nhóm AOP hoặc IGP.

Ngoài ra, khái niệm “Cru” còn được sử dụng để xếp hạng các loại vang đặc biệt từ vùng nho nổi tiếng. Hiểu một cách đơn giản, “Cru” thể hiện mức độ chất lượng hảo hạng của vang. “Cru” chỉ áp dụng cho các loại vang nằm trong nhóm AOC (nay là AOP) nhưng chỉ một số loại vang trong nhóm AOC được xếp hạng “Cru”. Theo cấp độ giảm dần, “Cru” được xếp hạng theo thứ tự từ Grand Cru đến Cru cấp 1 (Premier Cru), Cru cấp 2 (Deuxième Cru),… Cru cấp 5 (Cinquième Cru).

La Bodega – Rượu vang cao cấp nhập khẩu

Nguồn: Nhipcaudautu